0

نصفش دست ما نیست

طراحی سایت

می‌گویند کسی که قواعد بازی را بلد نیست قبل از شروع بازی بازنده است. فکر می‌کنم این جمله را می‌توانیم به بازی زندگی هم تعمیم دهیم.

زندگی هم یک بازی است اما مثل شطرنج نیست. در شطرنج فرصت‌ها همیشه یکسان و کنترل تمام بازی دست ما است.

به نظرم زندگی مثل تخته نرد است. هربار که تاس می‌اندازیم فرصتی برای حرکت داریم.

شاید مهم‌ترین قاعده بازی زندگی همین است. باید بلد باشیم با هر تاسی که آمد بازی کنیم.

هر روز زندگی یک پرتاب تاس است.

با آنچه دارید شروع کنید، کارهایی را که بلدید انجام دهید و از چیزهایی که دارید استفاده کنید.

ولی نصفش دست ماست.

نوشته نصفش دست ما نیست اولین بار در نوین. پدیدار شد.

بخوانید!  ایجاد سئو مناسب برای طراحی سایت